Thông báo thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lần thứ 17)

Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty từ 62 đường Song Hành, Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh sang Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

20230519-BAF- Thong bao thay doi Giay Dang ky kinh doanh lan thu 17 thay doi tru so chinh