Hệ thống Nhà máy đang triển khai

1. Nhà máy giết mổ chế biến BaF Meat Bình Phước

Địa chỉ: Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình PhướcDiện tích: 4,7 haNăng lực sản xuất: 240 con/giờThời gian dự kiến hoàn thành: Quý I/2023