Hệ thống Nhà máy đang triển khai

1. Nhà máy sản xuất Thức ăn chăn nuôi Nghệ An

Địa chỉ: KCN Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An
Diện tích: 2,8 ha
Năng lực sản xuất: 200.000 tấn/năm
Thời gian dự kiến hoàn thành: Tháng 08/2022

2. Nhà máy giết mổ chế biến BaF Meat Bình Phước

Địa chỉ: Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước
Diện tích: 4,7 ha
Năng lực sản xuất: 240 con/giờ
Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý I/2023