Quan hệ cổ đông

Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam không ngừng cải tiến, sáng tạo và nâng cao giá trị sản phẩm – dịch vụ, phục vụ khách hàng với sứ mệnh “Nâng tầm chất lượng cuộc sống”, minh bạch trong mọi hoạt động, đáp lại niềm tin và sự gắn kết lâu dài và ngày càng đông đảo của Quý cổ đông; mang đến những giá trị gia tăng mạnh mẽ, bền vững.

Bằng quyết tâm lớn, sự kiên định và năng lực vững vàng, BaF tự tin sẽ hoàn thành những mục tiêu đề ra.

BaF:
Chất lượng trọn vẹn – Nâng tầm cuộc sống

Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BaF Việt Nam được thành lập từ năm 2017 và hoạt động chính trong lĩnh vực nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo giống, heo thịt thương phẩm theo mô hình chuỗi 3F 100% khép kín FEED – FARM – FOOD “từ Trang trại đến Bàn ăn”.

Trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, BaF Việt Nam luôn gắn hiệu quả kinh doanh với hiệu quả bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy kinh tế và tạo công ăn việc làm tại địa phương, các chương trình hành động hướng đến xã hội – giáo dục – cộng đồng…

Cổ phiếu BaFXem thêm