Hệ thống Trang trại

1. Trang Trại Bình Phước 1

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.
Diện tích: 10,583 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 1.200 con Heo Cụ Kỵ

2. Trang Trại Bình Phước 2

Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.
Diện tích: 15,058 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 12.000 con Heo Nái

3. Trang Trại Bình Thuận 1

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận.
Diện tích: 13,72 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 24,000 con Heo Thịt

4. Trang Trại Bình Thuận 2

Địa chỉ: Thôn Đông Thuận, Quốc lộ 55, xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.
Diện tích: 12,382 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 2.400 con Heo Nái

5. Trang Trại Vũng Tàu 1

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Diện tích: 12,79 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 2.400 con Heo Thịt

6. Trang Trại Bình Dương 2

Địa chỉ: Đường Hiếu Liêm 20, Ấp Cây Dầu, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Diện tích: 10 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 12.000 con Heo Thịt

7. Trang Trại Bình Dương 3

Địa chỉ: Đường Hiếu Liêm 20, Ấp Cây Dâu, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Diện tích: 10 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 12.000 con Heo Thịt

8. Trang Trại Đăk Lăk 1

Địa chỉ: Buôn Jang Pông, Xã Ea Huar, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đăk Lăk.
Diện tích: 14,12 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 12.000 con Heo Thịt

9. Trang Trại Thanh Hóa 1

Địa chỉ: Xã Thạch Tượng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
Diện tích: 10,56 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 2.400 con Heo Nái

10. Trang Trại Vĩnh Phúc 1

Địa chỉ: Thôn Nhật Chiêu 7, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Diện tích: 5 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 7.000 con Heo Thịt

11. Trang Trại Hòa Bình 1

Địa chỉ: Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
Diện tích: 8,7 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 1.200 con Heo Ông Bà

12. Trang Trại Tây Ninh 1

Địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.
Diện tích: 11,5 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 12.000 con Heo Thịt

13 Trang Trại Tây Ninh 2

Địa chỉ: Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.
Diện tích: 10,9 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 2.400 con Heo Thịt

14. Trang trại Phú Yên 1

Địa chỉ: Thôn Kinh tế 2, Xã Eatrol, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên
Diện tích: 12,4 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 5.000 con Heo Nái