Hệ thống Trang trại đã vận hành

1. Trang Trại Tây Ninh 3
 • Địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.
 • Diện tích: 16 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 30.000 con Heo Thịt
2. Trang Trại Bình Phước 1
 • Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.
 • Diện tích: 10,583 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 1.200 con Heo Cụ Kỵ
3. Trang Trại Bình Phước 2
 • Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.
 • Diện tích: 15,058 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 12.000 con Heo Nái
4. Trang Trại Bình Thuận 1
 • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận.
 • Diện tích: 13,72 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 24,000 con Heo Thịt
5. Trang Trại Bình Thuận 2
 • Địa chỉ: Thôn Đông Thuận, Quốc lộ 55, xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.
 • Diện tích: 12,382 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 2.400 con Heo Nái
6. Trang Trại Vũng Tàu 1

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Diện tích: 12,79 ha

Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 2.400 con Heo Thịt

7. Trang Trại Bình Dương 2
 • Địa chỉ: Đường Hiếu Liêm 20, Ấp Cây Dầu, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
 • Diện tích: 10 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 12.000 con Heo Thịt
8. Trang Trại Bình Dương 3
 • Địa chỉ: Đường Hiếu Liêm 20, Ấp Cây Dâu, Xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
 • Diện tích: 10 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 12.000 con Heo Thịt
9. Trang Trại Đăk Lăk 1
 • Địa chỉ: Buôn Jang Pông, Xã Ea Huar, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đăk Lăk.
 • Diện tích: 14,12 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 12.000 con Heo Thịt
10. Trang Trại Thanh Hóa 1
 • Địa chỉ: Xã Thạch Tượng, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa.
 • Diện tích: 10,56 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 2.400 con Heo Nái
11. Trang Trại Vĩnh Phúc 1
 • Địa chỉ: Thôn Nhật Chiêu 7, Xã Liên Châu, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc.
 • Diện tích: 5 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 7.000 con Heo Thịt
12. Trang Trại Hòa Bình 1
 • Địa chỉ: Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
 • Diện tích: 8,7 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 1.200 con Heo Ông Bà
13. Trang Trại Tây Ninh 1
 • Địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.
 • Diện tích: 11,5 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 12.000 con Heo Thịt
14. Trang Trại Tây Ninh 2
 • Địa chỉ: Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh.
 • Diện tích: 10,9 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 2.400 con Heo Thịt
15. Trang trại Phú Yên 1
 • Địa chỉ: Thôn Kinh tế 2, Xã Eatrol, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên
 • Diện tích: 12,4 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 5.000 con Heo Nái