BaF xây dựng chiến lược dinh dưỡng phù hợp với đặc tính phát triển của từng loại heo giúp đàn heo đáp ứng các tiêu chuẩn tốt nhất về con giống và chất lượng thịt. Chiến lược dinh dưỡng của BaF dựa trên các nguồn lực:

  • Đội ngũ chuyên gia nghiên cứu công thức dinh dưỡng độc quyền giúp vật nuôi sinh trưởng nhanh, trọng lượng xuất chuồng cao. 
  • Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được sàng lọc khắt khe từ những nguồn tốt nhất giúp đảm bảo sự cân đối và an toàn cho thức ăn chăn nuôi. 
  • Hệ thống nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi vận hành tự động 100%, nhận chuyển giao công nghệ từ các Tập đoàn công nghệ hàng đầu châu Âu như Buhler, Farmsun,…
BaF lên kế hoạch xây dựng mới thêm 5 nhà máy cám với công suất 200.000 tấn/năm cho mỗi nhà máy theo định hướng “phát triển trang trại đến đâu, phát triển nhà máy thức ăn chăn nuôi đến đó”; đưa toàn bộ công suất nhà máy cám của BaF lên 1,5 triệu tấn, phục vụ cám nội bộ cho toàn hệ thống trang trại.