Hệ thống Trang trại đang triển khai

1 Tâm Hưng
 • Địa chỉ: ấp Kà Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 • Diện tích: 149.450,4 m2
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 5.000 con Heo Nái
2 Tân Châu
 • Địa chỉ: tổ 6, ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 • Diện tích: 120.264,2 m2
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 30.000 Heo thịt
3 Hải Đăng
 • Địa chỉ: xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 • Diện tích: 500.000 m2
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 10.000 nái + 60.000 Heo thịt
4 Giai Xuân
 • Địa chỉ: Xóm nước xanh, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
 • Diện tích: 520.100 m2
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 5000 Heo nái và 60.000 Heo thịt
5 Phú Yên 2
 • Địa chỉ: Buôn Thung, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
 • Diện tích: 250.400 m2
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 75.000 Heo thịt/năm