Hệ thống Trang trại đang triển khai

1. Trang Trại Xanh 2
 • Địa chỉ: Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
 • Diện tích: 10.6 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 30.000 con Heo Thịt
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: tháng 05/2023
2. Trang Trại Nam An Khánh
 • Địa chỉ: Ấp Hội Thành, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
 • Diện tích: 18.4 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 5.000 con Heo Nái
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý III/2022
3. Trang Trại Đông An Khánh
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
 • Diện tích: 14,9 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 5.000 con Heo Nái
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý III/2022
4. Trang Trại Bắc An Khánh
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
 • Diện tích: 16.5 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 30.000 con Heo Thịt
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý III/2022
5. Trang Trại Hải Đăng
 • Địa chỉ: Ấp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
 • Diện tích: 66 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 5.000 con Heo Nái (1) + 30.000 con Heo Thịt (2)
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: tháng 06/2023
6. Trang Trại Phú Yên 2
 • Địa chỉ: Thôn Buôn Thung, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú YênDiện tích: 25,04 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 30.000 con Heo Thịt
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý 4/2023
7. Trang Trại Thiên Phú Sơn
 • Địa chỉ: Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước
 • Diện tích: 106 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 1.500 con Heo Nái và 10.000 con Heo Thịt
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: tháng 12/2023
8. Trang Trại Tân Hợp
 • Địa chỉ: Xã Tân Hợp, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
 • Diện tích: 32,56 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 60.000 con Heo Thịt
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: tháng 05/2023
9. Trang Trại Giai Xuân
 • Địa chỉ: Xã Giai Xuân, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
 • Diện tích: 52.07 ha
 • Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 5.000 con Heo Nái + 30.000 con Heo Thịt
 • Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý I/2023