Hệ thống Trang trại đang triển khai

Trang Trại Xanh 1

Địa chỉ: Xã Hòa Hiệp, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
Diện tích: 16 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 30.000 con Heo Thịt
Thời gian dự kiến hoàn thành: Tháng 04/2022

2. Trang Trại Xanh 2

Địa chỉ: Xã Thạnh Bình, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh
Diện tích: 10.6 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 30.000 con Heo Thịt
Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý III/2022

3. Trang Trại Nam An Khánh

Địa chỉ: Ấp Hội Thành, Xã Tân Hội, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Diện tích: 18.4 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 5.000 con Heo Nái
Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý III/2022

4. Trang Trại Đông An Khánh

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Diện tích: 14,9 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 5.000 con Heo Nái
Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý III/2022

5. Trang Trại Bắc An Khánh

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Diện tích: 16.5 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 30.000 con Heo Thịt
Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý III/2022

6. Trang Trại Hải Đăng

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Diện tích: 66 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 5.000 con Heo Nái (1) + 30.000 con Heo Thịt (2)
Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý IV/2022 (1) + Quý II/2023 (2)

7. Trang Trại Phú Yên 2

Địa chỉ: Thôn Buôn Thung, Xã Đức Bình Đông, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên
Diện tích: 25,04 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 30.000 con Heo Thịt
Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý III/2022

8. Trang Trại Thiên Phú Sơn

Địa chỉ: Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước
Diện tích: 106 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 1.500 con Heo Nái và 10.000 con Heo Thịt
Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý I/2023

9. Trang Trại Tân Hợp

Địa chỉ: Xã Tân Hợp, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
Diện tích: 32,56 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 60.000 con Heo Thịt
Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý I/2023

10. Trang Trại Giai Xuân

Địa chỉ: Xã Giai Xuân, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An
Diện tích: 52.07 ha
Năng lực sản xuất/Quy mô trang trại: 5.000 con Heo Nái + 30.000 con Heo Thịt
Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý I/2023