Khánh thành trang trại nuôi lợn giống công nghệ cao tại Phú Yên

(VTV8) – Ngày 04/03, tại xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, tỉnh ng ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam #Phú_Yênng ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương đã khánh thành và đưa vào hoạt động trang trại chăn #nuôi_lợn_giống theo mô hình ng nghệ cao lớn nhất miền Trung.
Nguồn: VTV8