BAF – LỢI NHUẬN SAU KIỂM TOÁN 2021 TĂNG GẤP 7 LẦN 2020

Doanh thu và Biên Lợi nhuận gộp từ hoạt động chăn nuôi tăng mạnh, Giá vốn hàng bán và chi phí lãi vay giảm sâu. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2021 sau kiểm toán tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ, cao nhất từ lúc thành lập.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF, Công ty) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 với bức tranh tài chính tăng trưởng toàn diện với nhiều gam màu sáng về Lợi nhuận lẫn tính bền vững trong hoạt động kinh doanh. Doanh thu thuần cả năm 2021 đạt 10.435 tỷ đồng chủ yếu đến từ Doanh thu bán nông sản và Doanh thu từ hoạt động chăn nuôi. Sản lượng heo bán ra trong năm 2021 đạt hơn 155.180 con tăng hơn 2,3 lần so với cùng kỳ đã thúc đẩy Doanh thu từ mảng chăn nuôi đạt 763 tỷ đồng tăng 79%. Cơ cấu Doanh thu 2021 có sự chuyển dịch tích cực khi Doanh thu từ mảng chăn nuôi tăng lên chiếm tỷ trọng 7,3% trong cơ cấu Doanh thu thể hiện sự chuyển mình trong chiến lược trở thành tập đoàn chăn nuôi theo mô hình 3F hàng đầu tại Việt Nam.

Với việc giảm tỷ trọng từ mảng kinh doanh nông sản đã làm Giá vốn hàng bán giảm 21% so với cùng kỳ. Biên Lợi Nhuận Gộp (LNG) cả năm 2021 đạt 5% tăng mạnh so với mức 1,5% cùng kỳ trong đó Biên LNG từ mảng chăn nuôi đạt đến 36%. Chi phí lãi vay giảm mạnh 93% chỉ còn 8 tỷ đồng trong khi chi phí Quản lý doanh nghiệp tăng nhằm đáp ứng việc mở rộng quy mô và vận hành 15 trại nuôi heo Nái và heo Thịt theo công nghệ tiên tiến trải dài trên khắp cả nước. Lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2021 đạt 390 tỷ đồng tăng 574% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế theo đó ghi nhận hơn 322 tỷ đồng tương ứng mức tăng hơn 7 lần giữa 2 niên độ kế toán tài chính. BAF đã hoàn thành niên độ tài chính 2021 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực chăn nuôi hiện đại khép kín 3F (Feed-Farm-Food).

Nguồn: BAF

Tại thời điểm cuối kỳ tài chính năm 2021, Tổng tài sản của BAF ghi nhận 5.457 tỷ đồng tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ Tài sản dài hạn với mức tăng 98%. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng vọt 327% lên gần 291 tỷ đồng bao gồm khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tăng gấp 4 lần. Khoản phải thu ngắn hạn giảm 20% chỉ còn 2.863 tỷ đồng khi Công ty chủ trương thu hồi công nợ. So với đầu kỳ, Tài sản dài hạn ghi nhận mức tăng 98% lên 1.146 tỷ đồng trong đó Tài sản cố định ghi nhận 541 tỷ đồng tăng 153% do BAF đưa vào vận hành một loạt các trang trại hiện đại trong năm vừa qua. Do đó, Nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng so với đầu kỳ để đáp ứng cho việc tăng quy mô đàn, đầu tư trang thiết bị và chuồng trại hiện đại. Tuy nhiên, các chỉ số tài chính của BAF phản ảnh tình trạng sức khỏe tài chính vững vàng, tỷ số thanh toán hiện hành là 1.1 tăng 11% so đầu kỳ; hệ số Nợ vay/Tổng tà sản và Nợ vay/Vốn chủ sở hữu chỉ đạt 0,03 lần và 0,11 lần.

Tính đến thời điểm hiện tại, BAF hiện sở hữu tiềm năng kinh doanh và phát triển vô cùng mạnh mẽ, đặt nền móng bởi hàng loạt nền tảng cốt lõi và yếu tố cạnh tranh tích cực như sở hữu và tiếp cận quỹ đất lớn lên đến 3.000 ha; công nghệ chăn nuôi hiện đại đạt chuẩn Âu – Mỹ; hệ sinh thái khép kín tối ưu từ khâu thực phẩm đầu vào đến khâu phân phối sản phẩm mang giá trị thặng dư đến tay người tiêu dùng; mô hình chăn nuôi hiện đại khép kín 3F; tầm nhìn và tâm huyết cống hiến của đội ngũ ban lãnh đạo…

Ngày 8/2/2022, BAF tiến hành chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) vào tháng 03/2022 để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các vấn đề liên quan. Trong năm 2022, BAF sẽ tiếp tục vào hoạt động 5 trại chăn nuôi, bao gồm 2 trại nái với công suất 5.000 nái/trại và 3 trại thịt thương phẩm với công suất 30.000 heo thịt/trại nhằm tiếp tục tăng tỷ trọng Doanh thu trong mảng chăn nuôi vốn có Biên LNG trên 36%. Bên cạnh đó, BAF đang tiến hành xây dựng một nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu – BAF Meat Bình Phước nhằm cung cấp ra thị trường các sản phẩm thịt heo chất lượng cao và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Từ ngày giao dịch đầu tiên tại sàn HOSE vào ngày 03.12, cổ phiếu BAF là số ít cổ phiếu nông nghiệp có cốt lõi kinh doanh bền vững và hấp dẫn với nhà đầu tư khi thị giá liên tục tăng trưởng tích cực trong thời gian qua. Những yếu tố cạnh tranh tích cực và tiềm năng tăng trưởng vượt trội của BAF đã thu hút được nhóm nhà đầu tư giá trị lẫn cơ hội. Chốt phiên 12/02/2022, cổ phiếu BAF đóng cửa tại mức giá 55.000 đồng/cổ phiếu.

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Email: ir@baf.vn