Vinh danh BaF trong Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

Thế giới đang trải qua một thời kì có nhiều biến động phức tạp và khó lường. Tuy còn nhiều khó khăn tồn đọng nhưng nền kinh tế Việt Nam cũng đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc. Đóng góp vào những chuyển biến tích cực kể trên không thể không nhắc tới nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là những doanh nghiệp đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế. Dù ở bất kì hoàn cảnh nào, đối diện với bao nhiêu khó khăn, doanh nghiệp Việt Nam vẫn là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhằm mục tiêu ghi nhận và tôn vinh những thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững, duy trì được tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong bối cảnh thị trường không thuận lợi kéo dài trong thời gian qua, Lễ công bố Bảng xếp hạng PROFIT500 năm 2023 đã được tổ chức vào ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại Khách sạn Sheraton, Thành phố Hà Nội.

Cụ thể, bảng xếp hạng PROFIT500 được đánh giá theo phương pháp tính điểm trọng số dựa trên các tiêu chí như: Lợi nhuận trước thuế, Doanh thu, Các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời (ROA, ROE, ROR), cùng một số chỉ tiêu tham chiếu khác như uy tín truyền thông, quy mô lao động…

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam vinh dự nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam; trong đó đứng trong Top 3 Doanh nghiệp ngành Nông nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Với lịch sử tổ chức hơn 16 năm qua, thương hiệu PROFIT500 đã gắn bó với bản thân từng doanh nghiệp, hỗ trợ đáng kể cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao sức cạnh tranh, tạo kết nối với các doanh nghiệp khác trong nước và thế giới.