Tuyển dụng Bảo trì trại

🐷🐷 Cha mẹ cho bạc, cho vàng
Không bằng có một anh chồng BẢO TRÌ 🐷🐷
===================
😍 KỸ THUẬT BẢO TRÌ TRẠI (SL 20 NGƯỜI) 😍
===================

Mô tả công việc:

Chịu trách nhiệm thực hiện công tác sửa chửa, bảo trì và xử lý ngay lập tức các sự cố liên quan đến điện, nước của trại.

Lập kế hoạch tháng/quý/năm về việc bảo trì công cụ dụng cụ, trang thiết bị liên quan đến hoạt động của trại.

Quản lý và bảo quản công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc được giao.

Đề xuất thay thế các thiết bị và chuẩn bị đầy đủ công cụ dụng cụ khi thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa.

Thực hiện qui trình an toàn sinh học.

Chấp hành nội quy, qui định, chính sách của trại và Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trại.

===================
🏠🏠🏠𝐊𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜: 𝐏𝐡𝐮́ 𝐘𝐞̂𝐧, 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧, 𝐕𝐮̃𝐧𝐠 𝐓𝐚̀𝐮, 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐢𝐧𝐡.
💸💸💸 𝐓𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩: 12 – 15tr/tháng
===================
☎️LIÊN LẠC PHÒNG NHÂN SỰ :
– Anh Cường : 0906.979.493 (SĐT/ZALO)
– Anh Tuyền : 0353.793.297 (SĐT/ZALO)
– Chị Huỳnh : 0987047051 (SĐT/ZALO)
Email : tuyendung@baf.vn