Thông báo Tỷ lệ Sở Hữu Nước Ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam công bố thông báo Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty BaF Việt Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm tại đây:

Thông báo Tỷ lệ Sở Hữu Nước Ngoài tối đa

Cập nhật ngày 12/10/2021.