Thông báo Kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và chấp thuận trở thành Công ty Đại chúng của BAF

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam công bố thông tin về việc Chấp nhận niêm yết cổ phiếu.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm tại đây:

Công văn chấp thuận kết quả chào bán IPO

Cập nhật ngày 01/09/2021.