Thông báo Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam công bố Thông báo Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây:

Thông báo Chốt Danh sách Cổ đông

Cập nhật ngày 06/09/2021.