Thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 16

Ngày 23/06/2022 Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107795944 do phòng Đăng ký kinh doanh TP Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 16 về việc cập nhật lại thông tin (ngày cấp căn cước công dân) của người đại diện theo pháp luật (Chi tiết xem trong file gửi kèm).
20220623- BAF-CBTT Giay chung nhan DKDN thay doi lan thu 16