Nghị Quyết số: 23.06.2022/NQ-HĐQT- BAF ngày 23 tháng 06 năm 2022 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam Công bố Nghị Quyết số: 23.06.2022/NQ-HĐQT- BAF ngày 23 tháng 06 năm 2022 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Chi tiết xem file đính kèm).
20220624- BAF- Cong bo Nghi quyet 23062022 ve viec chot danh sach co dong thuc hien lay y kien co dong bang van ban