QUY MÔ TẠI 2021 SỐ LƯỢNG
Trang trại heo 14
Nhà máy thức ăn chăn nuôi 2
Nhà máy chế biến
Kho trung tâm 16
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI * 60
Siêu thị SIBA FOOD 41
Cửa hàng Meat Shop 19

(*) Hệ thống Phân phối nằm dưới công ty liên kết CTCP SibaFood VN

Feed
(SX TACN)

Tập trung phục vụ nhu cầu nội bộ

 • Xây dựng 02 nhà máy tại Nghệ An (phục vụ các trang trại khu vực phía Bắc) và Tây Ninh (phục vụ các trang trại phía Nam).
 • Chủ động hoàn toàn nguồn thứ ăn và kiểm soát được dinh dưỡng cho từng loại heo.
 • Giảm giá thành chăn nuôi heo.
Farm
(Bán heo)

Chiến lược tận gốc di truyền từ cấp cụ kỵ

 • Ký HDĐT chiến lược với TOP 3 Công ty Giống Di truyền lớn nhất thế giới nhằm cung cấp nguồn heo giống có chất lượng vượt trội với năng suất cao.
 • Quản trị trang trại tập trung, áp dụng công nghệ chuồng trại tiên tiến của Thế giới, đảm bảo an toàn sinh học tuyệt đối và vệ sinh môi trường.
Phân phối

Xây dựng kênh phân phối nội bộ bằng việc mở 50 cửa hàng SibaFood tại TP.HCM.

Phân phối thịt mảnh

 • 70% qua thương lái.
 • 20% qua kênh nhà phân phối.
 • 10% qua chuỗi cửa hàng Sibafood.
QUY MÔ  SỐ LƯỢNG
Trang trại heo 35 – 40
Nhà máy cám 7
Nhà máy giết mổ và chế biến 2

 

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI * 5.590
Siêu thị SIBA FOOD 520
Cửa hàng SIBA FOOD 5070
Feed
(SX TACN)

Kết hợp bán cám thương mại

 • Phát triển nhà máy cám đi kèm Trang Trại nuôi heo
 • Kết hợp bán thương mại nhằm tận dụng:
  • Nguồn nguyên liệu lớn, ổn định giá, cạnh tranh
  • Tận dụng kênh phân phối của heo giống làm đòn bẩy bán cám thương mại (bán heo kèm cám).
Farm
(Bán heo)

Bán heo thịt kết hợp heo giống

 • Bán Giống bố mẹ ra thị trường để đáp ứng nhu cầu tái đàn của của thị trường.
 • Bán cám kèm heo giống nhằm tận dụng kênh phân phối chéo.
 • Mục tiêu: Nái cụ kỵ 1.200 | Nái ông bà 21.200 | Nái Bố mẹ 174.600 |Heo thịt 2 triệu con.
Food
(Giết mổ CBTP)

Xây dựng 2 hệ thống nhà máy giết mổ hiện đại công nghệ Châu Âu công suất 8,000 con/ngày.

Phân phối

 

 • 90% qua SibaFood.
 • 10% qua các kênh khác.
 • Mục tiêu số lượng siêu thị Sibafood và cửa hàng Meatshop: 5,000 cửa hàng.
QUY MÔ SỐ LƯỢNG
Trang trại heo 100
Nhà máy thức ăn chăn nuôi 11
Nhà máy chế biến 2
Kho trung tâm 146

 

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI * 15.200
Siêu thị SIBA FOOD 1.170
Cửa hàng SIBA FOOD 14.030
Feed
(SX TACN)

Kết hợp bán cám thương mại

 • Phát triển nhà máy cám đi kèm Trang Trại nuôi heo
 • Kết hợp bán thương mại nhằm tận dụng:
 • <ulstyle=”list-style-type: circle; margin: 0em 0 1.5em 3em;”>

 • Nguồn nguyên liệu lớn, ổn định giá, cạnh tranh
 • Tận dụng kênh phân phối của heo giống làm đòn bẩy bán cám thương mại (bán heo kèm cám).

Mục tiêu sản xuất cám: 2.3 triệu tấn/năm

 • Nội bộ: 1.3 triệu
 • Thương mại: 1 triệu
Farm
(Chăn nuôi)

Bán heo thịt kết hợp heo giống

 • Bán Giống bố mẹ ra thị trường để đáp ứng nhu cầu tái đàn của của thị trường.
 • Bán cám kèm heo giống nhằm tận dụng kênh phân phối chéo.
 • Mục tiêu: Nái cụ kỵ 1.200 | Nái ông bà 21.200 | Nái Bố mẹ 174.600 |Heo thịt 2 triệu con.

TOP 5 công ty chăn nuôi Việt Nam

 • Nái cụ kỵ 1.200.
 • Nái ông bà 21.200.
 • Nái Bố mẹ 189.600
 • Heo thịt 2.5 triệu
Food
(Giết mổ CBTP)

Xây dựng 2 nhà máy với công suất giết mổ 8,000 con/ngày

Xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm (Xúc xích, Giò chả, Pate) tận dụng 20% -30% sản lượng heo thịt đầu vào.

Phân phối

Phân phối thịt mảnh

 • 90% qua kênh Sibafood.
 • 10% qua các kênh khác.

Mục tiêu số lượng siêu thị Sibafood và cửa hàng Meatshop: 15.200 cửa hàng