Báo cáo về ngày Công ty Cổ phần Siba Holdings trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam công bố Báo cáo về ngày Công ty Cổ phần Siba Holdings trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm tại đây:

Báo-cáo-cổ-đông-lớn-Siba-Holdings

Cập nhật ngày 05/01/2022.