Báo cáo tài chính Quý III – năm 2021

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam công bố Báo cáo Tài chính Quý lll năm 2021.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm tại đây:

CV-Giải-trình-chênh-lệch-BTTC-hợp-nhất-Quý-III.2021-1

BAF-BCTC-hợp-nhất-Quý-III-2021

CV-Giải-trình-chênh-lệch-BTTC-tổng-hợp-Quý-III.2021

BAF-BCTC-Tổng-hợp-Quý-III-2021
Cập nhật ngày 30/10/2021.