Bản cáo bạch Niêm yết cổ phiếu BAF trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam công bố Bản cáo bạch Niêm yết cổ phiếu BAF trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE).

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm tại đây:

Bản cáo bạch

Cập nhật ngày 26/11/2021.