BAF Công bố nghị quyết về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Myanmar

Công bố Nghị Quyết số:10.05/NQ-BAF ngày 10/05/2022 về việc chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn đã góp tại Myanmar BAF Livestock Company Limited cho Viet Agro PTE. LTD (người có liên quan của người nội bộ của Công Ty) và chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài. (Chi tiết xem trong file gửi kèm).
20220511-BAF-Cong bo chuyen nhuong von tai Myanmar