Công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần 1

Ngày 10/06/2022 Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 36/2021/GCNCP-VSD-1 đăng ký thay đổi lần 1 ngày 08/6/2022 cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh (Chi tiết xem trong file gửi kèm).
20220610-BAF – Cong bo thay doi giay chung nhan dang ky chung khoan lan 1