Thịt heo BaF

Sản phẩm thịt đáp ứng yêu cầu chất lượng sạch sẽ, được kiểm duyệt nguồn gốc, chất lượng nghiêm ngặt trước khi mang ra thị trường để cung cấp cho người tiêu dùng.

Tiêu chuẩn chất lượng BaF

Giấy chứng nhận Vietgap
Tiêu chuẩn kiểm định SaigonSTC
VILAS 943

Sản phẩm thịt heo BaF