Feed

BaF luôn chú trọng đến nguồn thực phẩm gia súc. Thức ăn chăn nuôi luôn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho từng giai đoạn phát triển của vật nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường qua chất thải.
Chi tiết

Farm

BaF xây dựng trang trại chăn nuôi theo quy mô công nghiệp, hiện đại, giúp cho vật nuôi phát triển toàn diện, đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường.
Chi tiết

Food

Sản phẩm thịt đáp ứng yêu cầu chất lượng sạch sẽ, được kiểm duyệt nguồn gốc, chất lượng nghiêm ngặt trước khi mang ra thị trường để cung cấp cho người tiêu dùng.
Chi tiết