Hiện tại BAF đang có 14 trang trại, bao gồm 1 trại GGP, 2 trại GP, 5 trại PS, 6 trại heo thịt.

1. Trang Trại Bình Phước 1
Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Thuận Phú, H. Đồng Phú, T. Bình Phước.
Diện tích: 105,833 m2
Năng lực/ Quy mô: 1,200 GGP

2. Trang Trại Bình Phước 2
Địa chỉ: Ấp Tân Phú, Xã Thuận Phú, H. Đồng Phú, T. Bình Phước.
Diện tích: 150,588 m2
Năng lực/ Quy mô:1,200 GP

3. Trang Trại Bình Thuận 1
Địa chỉ: Xã Tân Hà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận.
Diện tích: 120,700 m2
Năng lực/ Quy mô:20,000 Heo thịt

4. Trang Trại Bình Thuận 2
Địa chỉ: Thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận.
Diện tích: 123,820 m2
Năng lực/ Quy mô:2,400 PS

5. Trang Trại Vũng Tàu 1
Địa chỉ: Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Diện tích: 120,300 m2
Năng lực/ Quy mô:2,400 PS

6. Trang Trại Bình Dương 2
Địa chỉ: Đường Hiếu Liêm 20, Ấp Cây Dâu, Xã Hiếu Liêm, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương.
Diện tích: 170,000m2
Năng lực/ Quy mô:14,400 Heo thịt

7. Trang Trại Bình Dương 3
Địa chỉ: Đường Hiếu Liêm 20, Ấp Cây Dâu, Xã Hiếu Liêm, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương.
Diện tích: 150,000m2
Năng lực/ Quy mô:13,000 Heo thịt

8. Trang Trại Đak lak 1
Địa chỉ: Thôn Jang Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
Diện tích: 141,213.20 m2
Năng lực/ Quy mô:12,000 Heo thịt

9. Trang Trại Phú Yên 1
Địa chỉ: Thôn kinh tế 2, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Diện tích: 140,000 m2
Năng lực/ Quy mô:5,000 PS

10. Trang Trại Thanh Hóa 1
Địa chỉ: Xã Thạch Quảng, H. Thạch Thành, Thanh Hóa.
Diện tích: 105,611 m2
Năng lực/ Quy mô:2,400 PS

11. Trang Trại Vĩnh Phúc 1
Địa chỉ: Xã Liên Châu, H. Yên Lạc, Vĩnh Phúc.
Diện tích: 48,000 m2
Năng lực/ Quy mô:7,800 Heo thịt

12. Trang Trại Hòa Bình 1
Địa chỉ: Thôn Quê Sụ, Xã Cao Răm, H. Lương Sơn, Hòa Bình.
Diện tích: 87,000 m2
Năng lực/ Quy mô:1,200 GP

13. Trang Trại Tây Ninh 1
Địa chỉ: xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tây Ninh
Diện tích: 119,003 m2
Năng lực/ Quy mô:12,000 Heo thịt

14. Trang Trại Tây Ninh 2
Địa chỉ: xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, Tây Ninh
Diện tích: 108,727 m2
Năng lực/ Quy mô:2,400 PS

 

Kế hoạch phát triển của FARM:

  • Năm 2021: 250.000 heo thương phẩm/năm.
  • Năm 2022: 550.000 heo thương phẩm/năm.