thuc_pham_sach

Thịt lợn BaF đạt đủ 3 tiêu chuẩn về Hóa học, Lý học, Sinh học:

Hóa học: Thịt heo không chứa các hóa chất hay chất tồn dư của thuốc. Ví dụ: kháng sinh, kim loại nặng (thủy ngân, chì…)

Lý học: Thịt heo không có lẫn những thành phần nào ngoài thành phần của thịt. Ví dụ: mảnh kim loại bị gãy, bị giắt vào khi heo vận động, tiêm…

Sinh học: Thịt heo không có kí sinh trùng. Ví dụ: virus gây bệnh, giun, sán…